PİYANO KURSU – PİYANO DERSLERİ

     

Stüdyo Ankanom, profesyonel veya hobi amaçlı piyano dersi almak isteyen gençler,yetişkinler ve çocuklar için oluşturulmuş sınıflar ve özel ders imkanlarıyla Ankara’da müzik severlere hizmet vermektedir.

Piyano derslerimiz kişiye özel, birebir - özel ders olarak işlenmekte, aylık kurlar şeklinde haftada bir veya iki gün, bir saat dersten oluşmaktadır.

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖZEL PİYANO DERSLERİ

Çocuklarýn beyin gücünü ve gelişimini destekleyen eğitimlerden biri de kuşkusuzuz müzik ve piyano eğitimidir. Bu müzik eğitimiyle birlikte cocuğunuzun küçük yaştan itibaren fiziksel ve ruhsal gelişiminde olumlu etkiler oluşturmaktayız.
Küçük yaştan itibaren herhangi bir müzik aleti çalan çocukların sonraki yaşlarda bir çok bireye göre daha başarılı olduğu kanıtlanmıştır.


Çocuklara yönelik piyano derslerimiz 4-5 yaşından itibaren başlamakta, bu konuda gerekli formasyona sahip eğitmenlerimizle, öğrencilerimizi sıkmadan,eğlenirken öğrenecekleri bir eğitim programı sunmaktayız.

YETİŞKİNLERE YÖNELİK ÖZEL PİYANO DERSLERİ

Enstrüman çalabilmek için bir yaş sırını olmadığına ve kulağın eğitilerek gelişebileceğine inanan eğitim felsefemizle her yaştan müzik severe eğitim vermekteyiz…

Bir çok müziksever bu yaþtan sonra öğrenebilir miyim gibi sorular ve geçmiş yaş düşüncesiyle kendilerini bir enstrüman çalmaktan alıkoymaktadır. Müziğin ve bir enstruman çalmanın yaşı olmadığına inanmaktayız.

PİYANONUN YAPISI

Kuyruklu (salon) Piyano
Piyanonun çekiç mekanizması: 1) Tuþ, 2) tuş ayarı, 3) şövale, 4) eşapman ayarı, 5) eşapman kolu, 6) çekiç kenar vidası, 7) tekrarlama vidası, 8) çekiç sapı, 9) tekrarlama kolu, 10) çekiç başı, 11) çekiç yakalayıcı, 12) susturucu kiriş çatalı, 13) susturucu kirişi, 15) susturucu, 16) tel, 17) madenî plaka, 18) zımba, 19) akort çivisi, 20) çivi yatağı.

Piyano, tuşlu bir çalgıdır. Tuşlarına basıldığında, sahip olduğu karmaşık çekiçli mekanizma sayesinde tellere vurarak ses veren klavyeli çalgı.
Yapım biçimi ile duvar (konsol) ve kuyruklu (salon / konser / grand) adı verilen çeşitleri vardır. Piyano kelimesi İtalyanca "Güçlü ve Hafif sesli klavsen (harpsikord) - gravicembalo col piano e forte" 'den gelir. Pianoforte olarak adlandýrýlmasý da bundandýr. Atasý, klavsenden en önemli farký, tuþa basarken uygulanan kuvvete göre çıkan sesin şiddetinin de aynı yönde değişken olmasıdır. Piyano çalan kişiye piyanist veya piyano sanatçısı denir.
Ýlk tuþu La-0, son tuþu Do-8 olma üzere toplam 88 tuþtan oluþur.

 


 

 

 

PİYANONUN TARİHÇESİ
İlk Piyano 1700 lü yıllarda İtalya Floransa'da Bartolommeo Cristofori' tarafından yapıldı. Cristofori'nin en büyük başarısı, piyano'nun temel mekanik sorunu olan, çekicin tellere vurması anında sesin çekicin etkisi ile sönümlenmemesi ve çekicin çok çabuk bir şekilde tellerden ayrılarak notanın yeniden çalınabilmesi sorununa bir çözüm üretmesidir. Öldüğü 1732 yılına dek 20 civarında piyano üretti.
Fransız Marius'un bu çalgıya katkısı, tokmaklı klavseni bulmak oldu. Saksonyalı Silbermann ise, Schröter' in çekiç sistemini geliştirdi ve Bach'ın da değerli öğütlerinden yararlanarak, klavyenin tüm ses genişliğinde eşit bir ötüm elde etmeyi başardı. Augsburg' da org yapımcısı Johann Anderas Stein (1728-1792) Alman veya Viyanausülü denen mekanizmalı piyanolar meydana getirdi. 1789'da Stein, ayrıntıları belirtmek için kullanılmakta olan dizliklerin yerine pedal koydu. Andreas ve torunu Johann Baptist Streicher (1796-1871), piyanonun yapısını (Beethoven'in arzusu üzerine) daha sağlamlaştırdı ve ikinci bir otum kapağı ekleyerek daha dolgun bir ses sağladı. Piyano sanayinin gerçek kurucusu Alman Zumpe' dir, "kılavuzlu" denen mekanik piyanoyu gerçekleştirdi. Ýık düz piyanoyu, 1789' da İrlandalı William Southwell yaptı.Sebastian Erard 1822'de piyano yapım tekniğini geniş ölçüde etkileyen bir yenilik getirdi (ikili itme dilleri). Henri Pape, çapraz tel ve keçeli çekici buldu. James Thom , ekleme demir çatıyı kurdu.
Bu çalgı, büyük bestecilerin en yakını olmuştur, dolayısıyla bu çalgı için verilen bestelerin sayısı ciltler tutar. "Piyanistler, diğer çalgıları çalanlara nazaran, çıkaracakları sesleri piyano üzerinde hazır bulurlar" gerekçesiyle, küçük yaştan (altı-on) başlayarak, öğrenebilecek çalgılardan birisidir.Hatta günümüzde çok daha küçük yaşlara yönelik piyano eğitimi verilebilmektedir.
Ünlü Piyanist Sigismund Thalberg: "Çalarken, sesleri uzatmayı, iyi bir ses çıkarmayı ve ses çıkarırken gerekli olan değişiklikleri yapabilmek için, zorunlu olan ilk şartlardan biri her türlü sertlikten uzak bulunmaktır. Kolda, elde ve parmaklarda yetenekli bir şarkıcının sesinde sahip olduğu incelik ve bükülmeler bulunmalıdır; diyor ve şöyle devam ediyor: "İhmal edemeyeceğimiz bir konu varsa, o da , çalarken vücudun hareketlerinde büyük bir ölçü olmasını; kolları, elleri büyük bir sükunetle yönetmenin, piyanoya çok yüksekten vurmamanın, kendi kendini dinleyebilmenin ve hüküm verebilmenin gerekliliğidir. Genellikle, parmaklarla fazla çalınmakta, fakat kafa ile yeter derecede çalışmamaktadır."
Piyano pedallarının kullanılması hakkında, Antoine Marmontel şöyle diyor : "Pedalları kullanmasına izin verilen öğrencilerin büyük bir kısmı onları usülleri saymak için kullanırlar veya ayaklarını pedalın üzerine basarlar ve bir daha çekmezler. Şüphesiz ki, her ikisi de kusur sayılan bu alışkanlıklara sahip olmamak gerekir. Lavignac ise: "Pedal sanatı ayağını nasıl konulacağını değil, nasıl çekileceğini bilmektir" diyerek, gerekli öğüdü vermiştir.(wikipedia)