SAZ DERSİ - SAZ KURSU – BAĞLAMA DERSİ - BAĞLAMA KURSU
   
                   

Alanlarında uzman eğitmenlerimizle işlenen bağlama derslerimiz,haftada bir saat birebir - özel dersten oluşmaktadır.Çalışma gün ve saatleri öğrencilerimizin ve stüdyomuzun uygunluğuna göre programlanmaktadır.

Bağlama dersleri veren stüdyomuz,gelişen teknikler doğrultusunda kendini yenileyen eğitim programlarıyla,geleneksel kültürle biçimlenmiş çalgı tekniklerini ve eğitim yöntemlerini,günümüz anlayış ve biçimlerine uyarlayıp - yorumlayarak günümüz müziğine ve eğitimine bakmaktadır.

...daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız!


BAĞLAMA DERS PROGRAMLARIMIZ
Bağlama ders programımız,seçimini yaptığınız enstrümana has yapıyı tanımakla başlar.Yapı olarak benzerlikler gösterse dahi,ilk derslerimizden itibaren çalmak istediğiniz türe ve enstrümana(Cura,Çöğür,Tanbura,Divan Sazı,Meydan Sazı)yönelik eğitim metotlarımız derslerimizde yerini almaktadır.
BAĞLAMA - SAZ DERSLERİ
Temel el hareketleri ve pozisyonlarıyla başlayan derslerimiz,sol elde parmak açma çalışmaları ve klavye üzerinde doğru tutuş ve düzeltme egzersizleriyle devam eder.
Teorik bilgilerin öğretilmesiyle basit etütler çalışılmaktadır.Solfej,ritm bilgisi ve bona çalışmaları yapılmakta,enstrüman üzerinde teknik konular öğrenciye verilmektedir.
Usta-çırak yöntemi ile birlikte ilerleyen saz derslerimizde,önemli halk müziği sanatçılarımızın eserleri, yazım ve çalış teknikleri incelenmektedir.Seçtiğimiz parçalarla nüans ve yorumlama tekniklerine bakılmaktadır.Tekniği geliştirici etütlerle desteklenen derslerimiz repartuar oluşturma çalışmalarıyla devam eder.Bu amaçla öğrencilerimize ezbere dayalı olmayan bir eğitim vermekteyiz.

 

 


 

 

 

BAĞLAMA - SAZ
Bağlama ya da saz Türk Halk Müziğinde yaygın olarak kullanılan telli bir çalgı türüdür.Yörelere ve boyutlarına göre değişik isimlerle tanınır.Kopuz, cura, saz, çöğür, dombra, ikitelli, tanbura, tar, v.b.
Kullanılan tekniğe göre mızrap veya parmaklar ile çalınır. Parmaklarla çalma tekniğine şelpe ve dövme denir. Genellikle altta iki çelik ile bir sırma bam, ortada iki çelik ve üstte bir çelik ile bir sırma bam teli olmak üzere toplam 7 tellidir.Tezene ile çalınır.
Bağlama Ailesi
Bağlama, kullanım amaçlarına göre farklı tür ve boylarda çalınmaktadır. Günümüzde genellikle aşağıdaki türlerle tanınır.
* Cura (en küçük boy)
* Çöğür (kısa kol bağlama)
* Tanbura (uzun kol bağlama)
* Divan sazı (büyük boy bağlama)
* Meydan sazı (en büyük boy bağlama, kullanılmamakta...)
Bağlama Düzenleri
Halk müziğinde çoğunlukla karşılaşılan düzenler şunladır: (Parantez içindekiler, üst, orta ve alt tellerin çekilmesi gereken seslerdir).
Bağlama düzeni (La, Sol, Re)//Bozuk düzeni, kara düzen (Sol, Re, La)//Misket düzeni (Fa#, Re, La)//Fa müstezat düzeni (Fa, Re, La)//Abdal düzeni (La, Re, Sol)//Do müstezat düzeni (Sol, Do, La)